Априлски снег во Лабуништа

 Априлски снег во Лабуништа

Граѓаните на Лабуништа денеска беа изненадени од ненајдениот априлски снег.

x