Болката ја делиме заедно

Болката ја делиме заедно

Не се намалува богатството ако помогнеш. Под ова мото учениците од ООУ Мурат Лабуништи ја започнаа хуманитарната акција за Албанија. Оваа хуманитарна акција која беше поддржана и од страна на наставниците заврши успешно синоќа во доцните часови. Шлепер натоварен со разноврсна роба како храна, облека, и слично отпаува денес за Албанија за да им помогне на луѓето кои имаат потреба за помош. За да го расподелат собраниот матерјал денес исто така отпатуваа за Албанија и наставници од квадрот на ООУ Мурат Лабуништи заедно со родителите од село Лабуништа. Го молиме Аллах да го прифати ова големо добро дело и да ги награди на сите кои придонесоа за оваа хуманитарна акција. Го молиме Аллах џ.ш. да им помогне на нашите браќа и сестри во Албанија и да им ја олесни нивната состојба. Да ги награди на наставниците и родителите кои денес цел ден ќе бидат на терен за да им помогнат на луѓето кои имаат потреба од помош.

************************************************

Dhimbjet i ndajmë bashkë

Nuk pakësohet pasuria nëse ndihmon. Nën këto moto nxënësit e SHFK”Murat Labunishti” e filluan aksionin humanitar për t’u solidarizuar me bashkëkombasit e tyre në Shqipëri. Ky aksion humanitar i mbështetur edhe nga kolektivi i shkolles përfundoi me shumë sukses mbrëm në orët e vona. Shleperi i ngarkuar me mallra të llojeve të ndryshme si ushqim, veshje etj. U nis sot për në Shqipëri për t’i ndihmuar njerëzit që kanë më shumë nevojë. Për ta shpërndarë materialin do të udhëtojnë edhe disa arsimtarë nga kuadri i Shkolles si dhe Prindër nga fshati Labunishtë. Lusim Zotin që ta pranojë këtë vepër madhështore dhe t’i shpërblejë të gjithë ata të cilët kontribuan për këtë aksion humanitar. Lusim Zotin që t’u ndihmojë vëllezërve dhe motrave tona në Shqipëri dhe t’ua lehtesojë gjendjen. Si dhe lusim Zotin t’i shpërblejë arsimtarët dhe prindërit të cilët sot gjithë ditën do të jenë në terren për t’u ndihmuar njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmë.

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds