Босна и Херцеговина денеска го слави Денот на државноста

Босна и Херцеговина денеска го слави Денот на државноста

Босна и Херцеговина денеска го слави Денот на државноста, во знак на сеќавање на Првата седница на Националниот антифашистички совет на народното ослободување на Босна и Херцеговина (ZAVNOBiH) во градот Мркоњиќ во 1943 година, на која беа донесени одлуки за обновување на државата на Босна и Херцеговина.

Пред точно 79 години, советниците на ЗАВНОБИХ, вкупно 247 од сите делови на земјата, ја усвоија Резолуцијата за основање на ЗАВНОБИХ и Прогласот до народите на Босна и Херцеговина, во кој беше речено дека „Босна и Херцеговина е единствена и неделива држава, ни српска, ни хрватска и муслиманска, туку и српска и муслиманска и хрватска, братска заедница во која има целосна рамноправност на муслиманите, Србите и Хрватите, но и на сите други народи кои живеат во неа“.

За претседател на Президиумот е избран Воислав Кечмановиќ, лекар од Бијељи, а негови потпретседатели беа Авдо Хумо, Александар Прека и Ѓуро Пучар Стари. За секретар е избран Хасан Бркиќ.

ЗАВНОБиХ беше највисок државен орган на антифашистичкото движење во Босна и Херцеговина за време на Втората светска војна и се разви како носител на босанската државност.

Важноста на заседанието во Мркоњиќ лежи во тоа што, со неговите одлуки, за прв пат од 1463 година, кога потпадна под управа на Отоманската империја, Босна и Херцеговина ја врати својата државност. Благодарение на тоа, таа влезе во идната Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ) како една од шесте републики, еднаква на другите.

Подоцна, на Второто заседание на ЗАВНОБиХ, на 1 јули 1944 година, бил усвоен уште еден исклучително важен документ – Декларацијата за правата на граѓаните во Босна и Херцеговина, која гарантирала: слобода на вероисповед, слобода на собирање и договор, здружување и печат. , лична и имотна сигурност на граѓаните и слобода на приватна иницијатива во економскиот живот, како и еднаквост меѓу жените и мажите.

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds

Generated by Feedzy