Да се почитуваат сите превентивни мерки и препораки донесени од Владата и Министерствотот за здраство

Да се почитуваат сите превентивни мерки и препораки донесени од Владата и Министерствотот за здраство

На последниот состанок на Координативниот совет во врска со досегашната состојба предизвикана од КОВИД-19,се одлучи дека граѓаните треба да ги следат долунаведените упатства, со цел да се заштити здравјето и благосостојбата на граѓаните;

1) Да се почитуваат сите превентивни мерки и препораки донесени од Владата и Министерствотот за здраство.

2) Не излегувајте надвор без потреба, и кога нема полициски час.

3) Да се избегнува собирање низ паркови или други отворени површини ( не повеќе од 5 лица)

4) Свеста на граѓаните, во овие моменти е клучна заради што живееме во близина на градови каде што веќе има случаеви со КОВИД-19. Апелираме на висока свест и одговорност.

5) Овие упаства ќе важат до следните препораки од страна на Координативниот совет.Ние како Координативен совет, предводени од страна на градоначалникот на Општина Струга г. Рамис Мерко, работиме на тоа да го заштитиме и зачуваме јавното здравство и благосостојбата на нашите граѓани, но за да го сториме тоа мора сите граѓани да ги почитуваат нашите превентивни мерки и упатства.Заедно, за здраво општество.

#седидома#спасиживот

Канцеларија за односи со јавноста,Општина Струга

Nga mbledhja e fundit e Këshillit Koordinativ lidhur me situatën e deritanishme shkaktuar nga COVID -19, për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqënien qytetarëve u vendos edhe njëherë se qytetarët duhet të ndjekin këto udhëzime:

1) Të ndiqen rekomandimet dhe masat preventive të Qeverisë dhe Minisitrisë së Shëndetësisë.

2) Të mos dilet pa nevojë edhe jashtë orës policore.

3) Të evitohet grumbullimi i qytetarëve nëpër parqe ose hapësira tjera publike ( jo më shumë se 5 persona).

4) Vetëdijsimi i qytetarëve është më se i nevojshëm në këto momente për arsye se ndodhemi në afërsi të qyteteve ku tashmë ka raste të COVID – 19. Lusim qytetarët të ndërgjegjësohen dhe vetëdijsohen.

5) Këto udhëzime vlejnë deri në rekomandime të reja nga Këshilli Koordinues.Ne si Këshill Koordinativ nën koordinim të Kryetarit të Komunës së Strugës, z.Ramis Merko, punojmë për të mbrojtur shëndetin publik dhe mirëqënien e qytetarëve tanë por për t’ia dale mbanë duhet të respektoni masat preventive dhe udhëzime tona. Sëbashku, për një shoqëri të shëndoshë

.#rrinështëpi#shpëtonjëjetë

Zyra për marrëdhënie me publikun,Komuna e Strugës

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds