Денес ОУ „ Мурат Лабуништи “ слави 12 годишнина од патрониот празник

Денес ОУ „ Мурат Лабуништи “ слави 12 годишнина од патрониот празник

Почитувани жители на селото Лабуништа, наставници, родители, ученици. Денес ја славиме 12 годишнината од Патрониот празник на нашето училиште кое гордо и достоинствено го носи името на познатиот албански интелектуалец Мурат Лабуништи.

Нашата национална историја за време на нејзиното постоење, имаше идеолози, патриоти и преродбеници , кои што заслужуваат посебно место во историјата поради нивните големи дела. Исто како и многу други патриоти и Мурат Лабуништи живеел и дејствувал за националното прашање.
Патот кон знаењето во тоа време бил многу тежок, но љубовта кон својот народ била уште поголема, затоа и неговиот пат нe бил лесен, бил исполнет со многу напоpи и жртвување, но и покрај тоа сепак Тој го следел патот на науката и знаењето.
Познатиот албански патриот Мyрат Лабуништи, се родил во село лабуништа во 1909 година. Основно ушилиште завршил во своето родно место. Посветен на знаењето, додека тогашните политички услови не му го овозможувале тоа, на почетокот од 30- тите години на минатиот век, бил приморан да илегално ја премине албанско-југословенската граница, за да се смести во Скадар. Таму се регистрирал во лицеот на градот. Откако го завршил школувањето со висок успех, со одлука на Кралската Влада се именува како висок претставник во потпрефектурата во Пекин. Неговата политичка и воена дејност ја обавувал до крајот на неговиот живот. Мурат Лабуништи според информациите на неговите роднини умрел во 1946 година. На овој начин згаснува шивотот на еден интелектуалец, поет, публицист, социолог, филоѕоф, новинар, преведувач, политичар кој сиот свој живот го посветил на националното прашање.

Дејноста на овој голем интелектуалец, чие што име го носи нашето училиште не охрабрува да чекориме напред гледајќи кон днината, и да го следиме светлиот пат на науката. Квалитетното образование, кое го развил Мурат Лабуништи и за кое работел, точно денес се реализира во нашето училиште, додека учениците се најдобрата слика на тоа.

Нашите ученици се нашата светла иднина за која работиме и ке продолжиме да работиме за да им го просветлиме патот затоа што тие го заслужуваат најдоброто. Тие се нашата мотивација, која гордо и достоинствено го брани и осветлува нашето училиште.

Знаењето е темел на развивање на едно општество, за кој сите ние треба да се залагаме и да придонесеме за уцврстување на овој темел, на кој заедно ќе го градиме нашиот дом. Како што и рекол познатиот албански преродбеник Наим Фрашери „ само светлоста на знаењето ќене води напред„
Среќен Патронен Празник, со надеж да нашето училиште печати многу успеси во иднина !

  • GËZUAR PATRONATIN E SHKOLLËS “MURAT LABUNISHTI”
  • Të nderuar banorë të fshatit Labunishtë, arsimtar, prindër, nxënës. Sot festojmë 12 vjetorin Patronatit të shkollës sonë e cila me shumë krenari mban emrin e intelektualit të shquar shqiptar Murat Labënishti.
  • Historia jonë kombëtare gjatë periudhës së ekzistimit të vetë ka pasur ideologë, patriotë dhe rilindas të cilët meritojnë vend të veçantë në histori për nder të veprave të tyre madhështore. Ashtu sikurse shumë patriotë të tjerë edhe Murat Labënishti jetoi dhe veproi për çështjen kombëtare.
  • Rrugëtimi drejtë diturisë aso kohe ishte i vështirë, por atdhedashuria ishte edhe më e madhe, Ndaj dhe rruga e tij nuk ka qenë e lehtë, ka qenë plot sfida dhe sakrifica por edhe përskaj gjithash ndoqi rrugën e diturisë.
  • Atdhetari i shquar shqiptar Murat Labënishti lindi në fshatin Labënisht të Strugës në vitin 1909. Shkollën fillore e kreu në vendlindje. I dhënë pas shkollimit, ndërsa kushtet e atëhershme politike nuk ia mundësonin, në fillim të viteve tridhjeta të shekullit të kaluar, u detyrua ta kalojë ilegalisht kufirin shqiptaro-jugosllav për t’u vendosur në Shkodër. Aty u regjistrua në liceun e atij qytetit. Pasi e kreu shkollën me sukses të lartë, me vendimin e Qeverisë Mbretërore emërohet nëpunës i lartë në nënprefekturën e Peqinit. Veprimtarinë e tij politike dhe ushtarake e ushtroi deri në momentet e fundit të jetës së tij ku sipas të dhënave nga familjarët Murat Labënishti sipas të dhënave nga familjarët e tij vdes në vitin 1946. Në këtë mënyrë u shua jeta e një intelektuali të ri, e një poeti, publicist, sociologu, filozofi, gazetari, përkthyesi ,politikani i cili gjithë jetën e vet ia kushtoi çështjes kombëtare.
  • Veprimtaria e këtij intelektualit të madh, emrin e të cilit mban shkolla jonë, na jep vullnet dhe dëshirë për të shkuar përpara dhe për ta ndjekur rrugën e ndritshme të diturisë.
  • Shkollimi cilësor, që zhvilloi Murat Labunishti dhe për të cilën veproi është pikërisht duke u realizuar sot në shkollën tonë, e pikërisht nxënësit janë shëmbëlltyra më e mirë për këtë.
  • Nxënësit tonë janë e ardhmja jonë e ndritur për të cilën punojm dhe do të vahdojmë të punojmë për t’ua ndriçuar rrugën sepse ata meritojnë më të mirën. Ata janë motivimi ynë dhe ata të cilët me dinjitet dhe krenari e mbrojnë dhe shëndrisin shkollën tonë.
  • Arsimi është themeli i zhvillimit të shoqërisë për të cilin duhet të kontribuojmë të gjithë për ta forcuar dhe për ta ngritur së bashku folenë tonë të ardhmërisë dhe të ecim përpara me dinjitet dhe ndershmëri. Ashtu siç ka thënë edhe rilindasi Naim Frashëri “vetëm dritë e ditrisë përpara do na shpjerë”.
  • Gëzuar Festën e Patronatit me dëshirë që shkolla jonë të shënojë sa më shumë suksese.

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds