• 27/09/2020

Државата не го изостави Октиси од своите проекти “збор е збор”

 Државата не го изостави Октиси од своите проекти “збор е збор”
loading...
Advertisement

Денес, од страна на Јавното претпријатие за државни патишта, се започна со асфалтирање на патишта во с. Октиси Струга.Се започна со асфалтирање од влезот на селото и продолжува до Горна Џамија.

#ЈПДП#Градиме п оплан#На правпат