• 24/09/2020

Јавен повик за откуп на фотографии со мотиви од Охрид

 Јавен повик за откуп на фотографии со мотиви од Охрид
loading...
Advertisement

Согласно Г2 програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2020 година, Секторот за Туризам и ЛЕР при општина Охрид објави: Јавен повик за откуп на фотографии со мотиви од Охрид(културни, историски и природни убавини).

Секторот за Туризам и ЛЕР согласно програмата за 2020 година има определено средства во износ од 150.000,00 денари.

Откупот ќе се реализира преку: Откупување на фотографии со мотиви од Охрид кои до сега не се воопшто користени за други цели; Максимален број на откупени фотографии од еден понудувач е 10.

На јавниот повик право на пријавување имаат сите заинтересирани субјекти, правни и физички лица кои се занимаваат со изработка и продукција на фото и видео материјал.

Повеќе информации заинтересираните лица може да најдат на општинската интернет страна.

Извор: OhridNews