ЈП ,,Комунално-Струга “ спроведе акција за чистење од Сатеска до Автокамп ,,АС“

 ЈП ,,Комунално-Струга “ спроведе акција за чистење од Сатеска до Автокамп ,,АС“

Екипите на ЈП Комунално-Струга од секторот Паркови и зеленило денес спроведоа активности за чистење и собирање на отпадот кој беше натрупан на крајбрежјето на Охридското езеро на потегот од Сатеска до Автокамп “АС“.

>
>