Каменоломите во Лабуништа повторно активни

 Каменоломите во Лабуништа повторно активни

Минирање кај какаменоломот во Лабуништа. Покрај овој каменолом повторно се активни уште неколку каменоломи

x