• 23/09/2020

Месната Заедница Октиси ќе избира нов претседател

 Месната Заедница Октиси ќе избира нов претседател
loading...
Advertisement

Со барање на граѓаните на село Октиси и со негово лично барање, без присила и под морална свест, досегашниот претседател Бакар Шајноски поднесе неотповликива оставка на функцијата престедател на Месната Заедница с. Октиси, чија оставка е прифатена од соодветното одделение за соработка со Месни Заедници. Во наредните денови одделението за соработка со Месни заедници ќе оргранизира избор на нов претседател на Месната заедница кој ќе биде прифатен од жителите на с.Октиси…