Младинската организација на Октиси со акција за чистење на главниот пат

 Младинската организација на Октиси со акција за чистење на главниот пат

Денес Младинската организација од Октиси го чистеше главниот пат кој води до Октиси за создавање подобри услови.

>
>