МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец декември 2019 година:  

 • Гарантиран детски додаток 
 • Детски додаток
 • Посебен додаток за месец 1/2020
 • Еднократна парична помош за новороденче
 • Родителски додаток за трето дете
 • Родителски додаток за четврто дете
 • Единствен родителски додаток
 • Парична помош за студирање
 • Гарантирана минимална помош
 • Социјална парична помош
 • Паричен надоместок за помош и нега од друго лице
 • Постојана парична помош
 • Еднократна парична помош
 • Мобилност и слепило
 • Сместување во згрижувачко семејство
 • Цивилна инвалиднина
 • Социјално домување
 • Социјална парична помош за азиланти 
 • Азиланти домување
 • Парична помош за згрижувач
 • Социјална сигурност на стари лица – социјална пензија. 
 • Субвенции за електрична енергија

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds