Од 12 мај, Исламската верска заедница ги отвора џамиите за молитви.

 Од 12 мај, Исламската верска заедница ги отвора џамиите за молитви.
>
>