Од денес теренска вакцинација во Лабуништа, Вевчани, Подгорци, Октиси, Боровец, Јабланица, Таш Маруништа

Од денес теренска вакцинација во Лабуништа, Вевчани, Подгорци, Октиси, Боровец, Јабланица, Таш Маруништа

Од денес теренска вакцинација воруралните средини.

Во охридско струшкиот регион вакцинација ќе се врши во овие населени места во секоја од следните општини:

Охрид – Подмоље, Оровник, Горенци, Требеништа, Волино

Вевчани – Вевчани, Лабуништа, Подгорци, Октиси, Боровец, Јабланица, Таш Маруништа

Струга – Радожда, Калишта

Процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здавствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници. Со помош на локалните медиуми и плакати, ги информираат граѓаните за денот и часот во кое село, населба или рурално населено место ќе се врши вакцинација. 

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds