Продолжува Дезинфекција и миење на улиците, јавните површини и локалните институции во Струга

 Продолжува  Дезинфекција и миење на улиците, јавните површини и локалните институции во Струга

Акцијата продолжува и денес. Дезинфекција и миење на улиците, јавните површини и локалните институции.

Здравјето на граѓаните пред сè!

Канцеларија за односи со јавноста,Општина Струга

x