• 25/09/2020

Соопштение до дијабетичарите од околните Струшки села…

 Соопштение до дијабетичарите од околните Струшки села…
loading...
Advertisement

Соопштение
Ги замолуваме сите дијабетичари од селата : Лабуништа, Подгорци, Октиси, Велешта, Татеши кој се на инсулинска терапија поради Корона вирусот COVID -19, да достават Име и Презиме и матичен број кај претседателот на кризниот штаб во месната заедница и испораката на Инсулин ќе им биде донесена дома.

Здржението на дијабетичари од Струга ви стои на располагање во овие тешки времиња со паролата ОСТАНИ ДОМА.

Лице за контакт Мирсат Мемишоски моб: 070/548-317 и Иво Дукоски моб:072/225-636 од напред ви се зблагодаруваме…