Струга инициативата за основање на музичко училиште

 Струга инициативата за основање на музичко училиште

Денес на 37 (триесет и седма ) седница на Советот на општина Струга Советот го усвои актот за прифаќање на инициативата за основање на музичко училиште во град Струга

x