Стружани добија нова велосипедска и пешачка патека

 Стружани добија нова велосипедска и пешачка патека

Завршија градежните работи за изградба на патеката долга 1,5 км, долж патот Струга – Калишта, кој што ќе им служи на пешаците и велосипедистите на оваа зона.

Овој пројект е реализиран преку Центарот за Развој на Југозападниот плански регион, а е финансиран од страна на Општина Струга и Шфајцарската Агенција за Развој и Соработка.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

x