• 24/09/2020

Училиштето „Мурат-Лабуништи“ ќе добие нова фасада

 Училиштето „Мурат-Лабуништи“ ќе добие нова фасада
loading...
Advertisement

Деновиве започна реконструкција на фасадите во основното училишта „Мурат Лабуништи“ во Лабуништа.
Инвеститор е Министерството за Образование и Наука.
Изведувач:Изградба Комерц Дооел Скопје
Надзор:Евро Консалтинг Доо Скопје
Одобрение за реконстрѕкција бр.10-168 издадеби од Градоначалник на Општина Струга.