Верверичката се стаписа кога забележа дека ја снимаат

 Верверичката се стаписа кога забележа дека ја снимаат

Се претвори во жива статуа кутрата, а мислеше дека ја викнале само за да ја нагостат.

x