ВИДЕО:Лабуништа 1972 година ” Документарна Eмисија”

 ВИДЕО:Лабуништа 1972 година ” Документарна Eмисија”

Документарна Емисија снимена во Лабуништа во 1972 година “ДОБРОВОЛЦИ ШАБАНОВ МОСТ”

x