“Вистинското богатство на еден човек е доброто што ќе го направи на овој свет”

“Вистинското богатство на еден човек е доброто што ќе го направи на овој свет”

А што би можело да биде подобро од тоа да се придонесе на патот на науката? Науката е единствениот пат кој не води напред.
Придонесот и добрите дела никогаш не ивчезнуваат. Делата колку и да се мали сепак остануваат, зборуваат и докажуваат колку го сакаме нашето место во овој случај нашите деца и нашето Лабуништа.
Училиштето “Мурат Лабуништи” изразува голема благодарност до Хуманитарното друштво дијаспора Labunista CH за уредување на кабинетот по информатика со донација на компјутери и компјутерска опрема, кои на нашите ученици ќе им овозможат подобри услови да ја реазлизираат нивната настава и да ги развијат нивните идеи во светот на технологијата.

Образованието и оспособувањето на младите е надеж што го одржува во живот еден народ. Децата – учениците се наша иднина, тие се нашето светло. Се што правиме, правиме за нивно добро. Треба да бидеме обединети секогаш да им подадеме рака, за да ја имаат потребната подршка,само така можеме да создадеме здраво опшество.

Аллах (господ) да не соедини во добри дела.

Со почит!
ООУ “Мурат Лабуништи”- Лабуништа

директор: Валон Мамуду

=====================================================

“Pasuria e vërtetë e një njeriu është e mira që ai bën në këtë botë.”

Kurse çfarë mund të jetë më mirë se kontributi në rrugën e dijes?
Dituria është e vetmja rrugë e cila do të na shpjerë përpara. Çdo përpjekje çdo kontribut, çdo vepër e mirë nuk humbet.
Veprat qofshin të vogla apo të mëdha ato mbesin, rrojnë, flasin dhe dëshmojnë se sa e duam vendin tonë në këtë rast edhe fëmijët tonë.
Shkolla jonë “Murat Labunishti” shpreh një falenderim të veçantë për shoqatën humanitare “Diaspora Llabunishtë” e cila kontribuoi në pajisjen e kabinetit të informatikës me mjete kompjuterike të cilat do t’u mundësojnë nxënësve tonë që të zhvillojnë mësimin e tyre në kushte më të mira si dhe do të kontribuojnë në zhvillimin e ideve të tyre në botën e teknologjisë.
Arsimimi, fuqizimi i të rinjve është shpresa që mban gjallë një popull.
Fëmijët-nxënësit në rradhë të parë sepse ata janë e ardhmja jonë , ata janë drita jonë. Gjithçka që do të bëjmë ta bëjmë për të mirën e tyre. Të bashkuar gjithmonë për t’u dhënë dorën atyre, për t’i përkrahur dhe për tua dhënë mbështetjen e nevojshme. Vetëm ashtu mund të krijojmë një shoqëri të shëndetshme.

Zoti na bashkoftë në punë të mira.

Me respekt!
ShFK ” Murat Labunishti” – Labunisht
Drejtor : Valon Mamudi

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds