Започнува летното сметање на времето

 Започнува летното сметање на времето

Летното сметање на времето во 2020 година започнува на 29 март во 02 часот и 00 минути, така што со поместување за еден час нанапред времето во 02 часот и 00 минути се смета како 03 часот и 00 минути.
Одлуката за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2020 година е објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија„ број 77” од 26.03.2020 година.

x