150 м3 дрва дневно нелегално се изнесуваале од Јабланица и тоа во текот на 10 месеци во годината (ВИДЕО)

150 м3 дрва дневно нелегално се изнесуваале од Јабланица и тоа во текот на 10 месеци во годината. Сликата на Јабланица е слика и за други шуми во Македонија. Обновата на една уништена шума трае неколку децении. Времето ќе покаже, колку од овие кревки шуми ќе преживеат.

Овој истражувачки труд е изработен од Александар Методијев и Сузана Мицева и е изработен со поддршка од Journalismfund Europe

Голема благодарност до Zdruzenie NATURA LAB Labunishta – Shoqata NATYRA LAB Llabunishtë

ОСТАНАТИ ВЕСТИ