Доделени сертификати за обука за Личен асистент на лица со попреченост

На 24 Јануари во просториите на Црвениот крст на Струга беше организиран завршен настан за доделување на сертификати на учесниците во обуката за ,, Личен асистент на лица со попреченост “. На истата обука успешно беа сертифицирани 16 нови асистенти.

Обуката се одвиваше во периодот од 13.10.2023 до 15.12.2023 во Просториите на Црвен крст Струга , каде се здобија со обука на теоретски и практични знаења.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ