Известување од “ЈКЛ Хигиена” -Лабуништа

Се известува месното население дека од страна на ЈКЛ Хигиена -Лабуништа е ископана дупка за фрлање на курбански отпад во месноста Калишта кај старата депонија. Ве молиме за совесно користење на истата.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ