Летно сметање на времето – стрелките одат еден час нанапред

Како и секоја година така и оваа година имаме промена од зимско во летно сметање на времето.

Во последниот викенд во март, односно оваа година летното сметање на времето почнува на 31 март во недела.

Така што со поместување за еден час нанапред, времето во 02 часот се смета како 03 часот.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ