Став на Пратеникот Енес Ибрахим од партијата за движење на турците во врска со преамбулата за торбешите да бидат дел од уставот

Браќа Торбеши, ја имате мојата поддршка!

Деновиве кога уставните измени се сѐ поактуелни, а со тоа се дебатира кои ќе бидат дел од Преамбулата на Уставот, сакам јасно да им изразам поддршка на браќата Торбеши и да укажам дека немаме никаков проблем со универзалните права на граѓаните кои се чувствуваат и се декларираат како Торбеши да бидат дел од Преамбулата изјави Енес Ибрахим.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ