УСПЕШЕН НАСТАП НА ШАБАН АДЕМОСКИ НА 14-тата РЕУБЛИЧКА РЕВИЈА НАПЕСНА,МУЗИКА И ИГРА СКОПЈЕ

По одржувањето на 22-тата регионална ревија на песна,музика и и гра, која се
одржа на 11 мај во Лабуништа, за осмиот регион. Како домаќин Здружението на
пензионери од Лабуништа, се кфалификува, се здоби со право да учествоува на 14-та
Републичка ревија на песна музика и игра која се одржа на 8 јуни, во рганизција на
СЗПМ која се одржа во Домот на АРМ во Скопје.

На ревијата настапија 26 Здруженија на пензионери од Македонија, а како
претставник на ЗП Лабуништа настапи Шабан Адемоски, од огранокот на пензионери
од Подгорци, со една народна песна и поетски рецитал.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ